หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
"โพธิ์ม่วงพันธ์น่าอยู่ การเกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล พร้อมใจให้บริการ"

โพธิ์ม่วงพันธ์รวมใจ
มุ่งสร้างสรรค์พัฒนา

ศาสนสถานในตำบล
โพธิ์ม่วงพันธ์

สถานที่ราชการในตำบล
โพธิ์ม่วงพันธ์

แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
บึงบ้านเชียง
ติดต่อ อบต.
035-610-519
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
1
2
3
4
5
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ จ.อ่างทอง ยินดีต้อนรับค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
WWW.PHOMUANGPHAN.GO.TH
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
ติดต่อ อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
โทรศัพท์ : 035-610-519
E-Mail : admin@phomuangphan.go.th,
saraban_06150702@dla.go.th
นายชลอ จันทร์เศรษฐี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
   

 
 
 
 
   
  กิจกรรม อบต.
   
   
   
 
 
   
 
   
  กิจการสภา
   
   
  วีดิทัศน์
   
   
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ เรื่อง จัดหาพัสดุโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านเชียง [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 610 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 1250 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 873 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (17 สิงหาคม 2 [ 17 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 641 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 (17 ส.ค. 61) [ 17 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 527 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ หมู่ที่ 1 [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 238 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 27 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 288 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 27 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 251 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 249 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 250 
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
   
   
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 3 ก.พ. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1740 - 1743 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว485  [ 3 ก.พ. 2566 ]
เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว429  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว468  [ 2 ก.พ. 2566 ]
เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก กสว. มท 0820.2/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ] [คู่มือการใช้งาน]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น(Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) กศ. มท 0816.5/ว287  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/1721  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว476  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1705-1719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว472  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25 กค. มท 0803.4/ว473 [เอกสารแนบ]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1665-1686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กสว. มท 0820.2/ว2010 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว431  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว461  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. กศ. มท 0816.3/ว467  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว756  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร. มท 0812/ว464  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว430  [ 1 ก.พ. 2566 ]
 
 
   
 
อท 0023.2/ว484 ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]    
อท 0023.2/ว469 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
อท 0023.4/ว472 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
อท 0023.2/ว478 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]    
อท 0023.2/ว372 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]    
อท 0023.2/1075 การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]    
อท 0023.6/ว458 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]    
อท 0023.6/ว467 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1). (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]    
อท0023.6/ว367 แจ้ง อปท. ตรวจสอบข้อมูลรายเดือน (ถังขยะเปียก) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]    
อท 0023.4/318 เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 2 และเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง) (ทถอ.) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.2/ว415 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.4/ว317 เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 2 และเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
อท 0023.6/ว405 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  [ 31 ม.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.6/ว 632 รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.6/633 รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.6/ว 258 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA).ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.6/259 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA).ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.6/ว 229 ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 24 ม.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.3/623 ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 24 ม.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 317 การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT.สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ.(รหัสหลักสูตร.๖๕๐๑๐๙.-.๖๕) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 24 ม.ค. 2566 ]  
 
 
   
 
อบต.คำหยาด การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy [ 10 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 232 
อบต.ตลาดใหม่ กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลาดใหม่ กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลาดใหม่ กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.อบทม ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับก [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.อบทม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การแบ่งเขตการเลือ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ม่วงเตี้ย ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.แสวงหา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแสวงหา ครั้งที่ 2/2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.ศาลเจ้าโรงทอง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.แสวงหา ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.โผงเผง อบต.โผงเผงบูรณาการร่วมภาครัฐกับเอกชนเพื่อกำจัดฝุ่นละออง [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.บางจัก ประกาศเทศบาลตำบลบางจัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสร [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.บางจัก ประกาศเทศบาลตำบลบางจัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสร [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.แสวงหา ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับก [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.แสวงหา จดหมายข่าว เทศบาลตำบลแสวงหา ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 14 
 
 

 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 


จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์โครงการศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]

 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
 
เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 37  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 388  ตอบ 1  
ปวดกระดูกต้นคอ สัญญาณเตือนกระดูกคอเสื่อม (26 ก.ย. 2563)    อ่าน 601  ตอบ 0  
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
กลุ่มขนมกระยาสารทไทย (ตราทองนพคุณ)
วัดโบสถ์
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป ระบบแจ้งความประสงค์
ขอรับบริการสาธารณะ (กองช่าง)
 
 
 
SERVICE
ส่วนบริการต่างๆของตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
เพื่อตอบสนองการบริการให้แก่
ประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
 
KNOWLEDGE
Management
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
   
   
GOOGLE EARTH
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
NAX
SOLUTION
WWW.NAXSOLUTION.COM
Web Application Design
สายตรงปลัด
035-610-519
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 โทรศัพท์ : 035-610-519 โทรสาร : 035-610-519
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 4,846,455 เริ่มนับ 7 ส.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
081-643-4724
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10