หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ม่วงพันธ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service
ติดต่อ อบต.
035-610-519
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
   
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.phomuangphan.go.th...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.phomuangphan.go.th...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.phomuangphan.go.th...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.phomuangphan.go.th...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.phomuangphan.go.th...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
o9 Social Network https://www.phomuangphan.go.th... https://www.facebook.com/profi...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.phomuangphan.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.phomuangphan.go.th...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.phomuangphan.go.th...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.phomuangphan.go.th...
o18 E-Service https://www.phomuangphan.go.th... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.phomuangphan.go.th...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.phomuangphan.go.th...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.phomuangphan.go.th...
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.phomuangphan.go.th...
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.phomuangphan.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.phomuangphan.go.th...
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th... https://www.phomuangphan.go.th...
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 โทรศัพท์ : 035-610-519 โทรสาร : 035-610-519
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 5,419,472 เริ่มนับ 7 ส.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
081-643-4724
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10