หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ม่วงพันธ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service
ติดต่อ อบต.
035-610-519
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
 
  โครงสร้างองค์กร
   
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
 
ประธานสภา อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
 
รองประธานสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
 
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
 
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) (ว่าง)
   
 
- งานตรวจสอบภายใน
   
 
สํานักปลัด อบต.
หัวหน้าสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกิจการสภา อบต
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
- งานเลือกตั้ง
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมการเกษตร
 
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง
ผู้อํานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
- งานออกแบบและควบคุม
อาคาร
- งานก่อสร้าง
- งานผังเมือง
- งานประสานสาธารณูปโภค
   
   
   
 
- งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี
   
   
   
 
 
โครงสร้างสำนักปลัด
 
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
 
งานบริหารทั่วไป
 
งานนโยบายและแผน
 
งานกิจการสภา
 
- นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑)
- นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑)
- เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (๑)
- นักการ (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)
   
   
   
   
   
 
- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
งานกฎหมายและคดี
 
งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 
งานส่งสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- นักวิชาการสาธารณสุข
ฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- ครู คศ.๒ (๒)
- ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประเภททักษะ (๑)
- นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑)
- ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (๒)
   
   
   
   
   
 
 
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 
งานส่งเสริมการเกษตร
 
- เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ว่าง)
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 โทรศัพท์ : 035-610-519 โทรสาร : 035-610-519
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 5,846,651 เริ่มนับ 7 ส.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
081-643-4724
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10