หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ม่วงพันธ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service
ติดต่อ อบต.
035-610-519
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
 
“ โพธิ์ม่วงพันธ์น่าอยู่ การเกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล พร้อมใจให้บริการ ”
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาการคมนาคมทางน้ำและทางบก เพื่อการสะดวกแก่การสัญจร และขนถ่ายสินค้าการเกษตร

พัฒนาระบบระบายน้ำ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น
ขุดลอก ดาดคอนกรีต การวางท่อ ฝายกั้นน้ำ

พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

พัฒนาสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ที่จำเป็นประชาชนโดยตรง
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน การกีฬาและ นันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี

ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วย HIV

ส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติด

การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบ
และนอกระบบส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการี

ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริม และ พัฒนา แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ สินค้าชุมชน และสินค้าแปรรูป OTOP

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในตำบล
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ/เอกชนและชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาด้านการบริหารในระบบส่วนราชการ - การเมืองการปกครอง

การพัฒนาด้านสถานที่และปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้สำนักงาน

การพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

ดำเนินการหรือประสานงานทุกภาคส่วนราชการ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาล
 
 
คำแนะนำภาษี
KNOWLEDGE
Management
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 โทรศัพท์ : 035-610-519 โทรสาร : 035-610-519
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 5,659,612 เริ่มนับ 7 ส.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
081-643-4724
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10